BARKOD İZNİ
r5

Ürünlerinizi Uluslararası Geçerliliği olan bir numarayla tanımlamak için Türkiye Odalar Borsalar Birliği nezdinde BARKOD İZİN NUMARASI başvurusu yapılarak 9 haneli (1000 ürün çeşidine kadar) barkod izin numarası almak gereklidir. Firma adına verilen 9 Haneli barkod numarası daha sonra master film üreticileri, matbaalar ya da reklamcı şirketlerin kullandığı bir program yardımıyla sonuna 4  hane eklenerek toplamda 13 rakam olacak şekilde ürün sayınıza göre tasarlanmaktadır.
Barkod belgesi başvurusunu aşağıdaki belgelerle TOBB Ankara’ya yaptıktan sonra 3 -4 gün içerisinde belgenizi adresinize kargoyla gönderiyoruz.

Başvuru için gerekli belgeler aşağıda incelemenize sunulmuştur;

  1. Barkod başvuru formu (örneği eklidir, sadece kaşe imza edilmelidir.)
  2. Taahhütname (örneği ektedir, noter onaylı olmalıdır)
  3. Şirket ise faaliyet belgesi; Şahıs ise Esnaf Odası Kayıt Sicil Sureti aslı
  4. Bir önceki yıla ait gelir gider tablosu (Serbest Muhasebeci ya da Mali Müşavir Onaylı)(Firma yeni kurulmuş ise, kuruluş yılını gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı sureti)
  5. Barkod harcının yatırıldığına dair dekont (Harç TOBB hesabına, TOBB adına yatırılacaktır)

Barkod başvurusu harcının Tablo 1 deki cironuza göre hesaplanıp aşağıdaki Tablo 2 deki TOBB hesap numaralarından birine yatırılması ve dekontunun diğer başvuru belgeleriyle birlikte tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.    
Başvuru belgelerinin gönderilmesiyle birlikte, hizmet ücretimizin 06 DANIŞMANLIK hesap numaralarından birine yatırılmasını rica ederiz.