FAYDALI MODEL TESCİLİ
r5
Faydalı model, Türkiye de ve dünyada yeni olan sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine verilen patent niteliğinde koruma sağlayan bir sistemdir. Koruma süresi Faydalı Modellerde 10 yıldır.

Faydalı Model Tescil Edilebilirlik Kriterlerini şu şekilde sıralayabiliriz:  

1. Yenilik ; Buluş iddiası dünya üzerinde daha önce kamuya sunulmamış olmalı.
2. Sanayiye Uygunluk: Patent i alınacak ürün şekil itibariyle sanayiye uygulanabilir ve kullanılabilir olmadır

r5

FAYDALI MODEL TESCİL SÜRECİ
http://www.kilavuzpatent.com/images/spacer.gif
1. Başvuru: Başvurudan sonra 2 ay içerisinde kayıt evrakı gelir.
http://www.kilavuzpatent.com/images/spacer.gif
2. İlan: Başvurudan itibaren 18 ay içinde (Erken yayın talebi varsa başvurudan sonra 4-5 ay sonra ilana çıkar ve 3 ay bültende kalır)
http://www.kilavuzpatent.com/images/spacer.gif
3. İtiraz: İlandan itibaren 3 ay içinde
http://www.kilavuzpatent.com/images/spacer.gif
4. Belge: İtiraz gelmemesi durumunda tescillenir.

Faydalı Model belgeleri kendi koruma sürelerinin haricinde uzatılamaz. Kendi süresi dolduktan sonra halka mal olmaktadır. Faydalı model belgeleri yıllık olarak takip edilmelidir. Çünkü her yıl yatırılması gereken sicil kayıt harç ücretleri mevcuttur.