GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK KURULUM, GÖZETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
06 DANIŞMANLIK olarak gıda şirketlerimizin kuruluşundan itibaren yürütmekle zorunlu olduğu tüm teknik ve idari mevzuatları üstlenerek SÜREKLİ GÖZETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETİMİZ kapsamında gıda sektöründeki müşterilerimize bünyemizde istihdam ettiğimiz Gıda, Ziraat ve Çevre Mühendisi personellerimiz gözetiminde yıllardır hizmet sunmaktayız. Böylece bir tek danışman firma ile birbirine bağlantılı bir çok hizmet kolunda sürecin tek elden kontrolü yatırımcı açısından daha hızlı, daha kolay ve daha ekonomik olmaktadır. 06 DANIŞMANLIK olarak GIDA İŞLETMELERİNİN TEKNİK MEVZUATLARA UYUMLARI konusunda çalışmaktayız. Bugün faaliyetimizin başladığı 1999 yılından itibaren binlerce firmaya hizmet vermekle birlikte müşteri portföyümüzün en büyük payı gıda ve tarıma dayalı sanayi alt dalları (tarım, hayvancılık vb.) almaktadır.
r5

GIDA İŞLETMELERİNİN ALMAKLA ZORUNLU OLDUĞU YASAL BELGELENDİRMELERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ

TESİSİN FAALİYETE GEÇMEDEN ÖNCE

 1. Marka Tescili Belgesi                    
 2. Kapasite Raporu
 3. Barkod Numarası Tescili
 4. İtfaiye Raporu
 5. Sanayi Sicil Belgesi
 6. GSM/Belediye Ruhsatı
 7. Gıda Kayıt Numarası
 8. Geçici Faaliyet İzni (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
 9. İşyeri Kurma İzni (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
 10. Çevre Danışmanlığı
 11. Ve Daha Fazlası…
r5

TESİSİN FAALİYETE GEÇTİKTEN SONRA

  

İşletme Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
 • Kalite Sistemleri (ISO 9001, ISO 22000 (HACCP), ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 İş ve İşçi Sağlığı Standartları Kurulumları ile Helal Sertifikasyonları)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı
 • Yatırımlarda ve İhracatta Devlet Destekleri Danışmanlığı
 • Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi, C şeker ve Süto Tozu Tahsisat Belgesi İşlemleri
 • Teşvik Belgesi İşlemleri
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi İşlemleri
 • KOSGEB, Tübitak, TTGV, Santez ve İharacatta Devlet Yardımları Destekleri
 • Kalkınma Ajansları ve Kırsal Kalkınma (KKYDP ve IPARD) Hibe Destekleri
 • İthalat, İhracat İzinleri alımı
 • Kota ve Gözetim Belgelerinin Alımı
 • Ve daha fazlası…

Gıda Sektöründeki firmalarımıza sunulan yukarıdaki BELGE VE İŞ TAKİBİ hizmetimiz yanında Gıda sektöründeki firmalarımız için güncel mevzuat, devlet destekleri vb. sektörel bilgilerin sürekli aktarıldığı GÖZETİM ve SÜREKLİ DANIŞMANLIK hizmetlerimizde aşağıdaki başlıklar halinde sunulmaktadır;

GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSİ KURMAK İSTİYORSANIZ

06 DANIŞMANLIK’ tan aşağıdaki konularda destek alabilirsiniz:

 • Gıda Sektöründeki Tesisler İçin Kuruluş Yeri, Kapasite, Ekipman Ve Teknoloji Seçimi,
 • Gıda Güvenliğine Uygun Olarak Üretim Binası Ve Eklentilerinin (Depo Alanları) Tasarımı,
 • Gıda Laboratuarlarının Dizaynı,
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları İle İlgili Hibe Projeleri Ve Fizibilite Etütlerinin Hazırlanması
 • Ön Yatırım İzinlerinin Alınması Vb. Alanlarda Danışmanlık Hizmeti Verilir.
 • Hammadde Kabul Kriterleri Ve Spesifikasyonların Oluşturulması,
 • Satınalma Şartnamelerinin Hazırlanması
 • Ürün Reçetelerinin Oluşturulması,
 • Proses Akış Şemalarının Oluşturulması,
 • Üretimin Her Aşamasında (Girdi, Ara Ürün Ve Son Ürün) Kalite Kontrol Sisteminin Oluşturulması Ve Uygulanması,
 • Gıda Üretimi Yapan Firmalarda İşletme Ve İlgili (Kalite,Ar-Ge,Teknik Bölüm,Planlama ,Satınalma,Vs.) Bölümlerin Organizasyon Tayini Çalışmaları,
 • Görev Tanımlarının Hazırlanması,
 • Üretim Talimatlarının Belirlenmesi Ve Hazırlanması
 • Personel Oryantasyon Eğitimi,
 • Kapasite Raporu İle Gıda Kayıt/Onay İzni Alınması Vb. Alanlarda Danışmanlık Hizmeti Verilir.

GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSİNİZİN MEVZUATLARA SÜREKLİ UYUMUNU SAĞLAMAK İSTİYORSANIZ

06 DANIŞMANLIK’ tan aşağıdaki konularda destek alabilirsiniz:

 • Gıda Mevzuatlarıyla İlgili Sürekli Danışmanlık Ve Gözetim,
 • Önemli Ve Süreli Evrakların Takibi,
 • Gıda ve Gıda Tesislerini ilgilendiren diğer mevzuatlara (Çevre, İş Sağlığı vb.) Uyum Testi
 • Periyodik Gıda Güvenliği Denetimleri,
 • Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre Yönetimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Kurulum Danışmanlığı
 • Faaliyet Konuları Ve Üretilen Ürünlerle İlgili Yasal Mevzuatlara Sürekli Uyumun Sağlanması
 • Kamu Kurumlarında Firmayı Temsil,
 • Firmanın Yönetim Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Çevre Güvenliği Yönetim Kurulu Ve Gıda Güvenliği Ekibi Toplantılarına Katılım ve Mevzuat Bilgilendirmesi vb. Alanlarda Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti Verilir.