Hakkımızda
r10
06 DANIŞMANLIK PROJE VE MARKA BÜROSU unvanlı şirketimiz, Gıda Y. Mühendisi Murat SEVENCAN tarafından kurulmuş olup "Tarım, Hayvancılık, Gıda, Endüstri, Makine, Enerji, Turizm, Eğitim ve Sağlık Sektörleri" vb. sektörlerde binlerce firmaya mühendislik, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermiştir. 06 DANIŞMANLIK olarak hizmetlerimizi Yatırım ve Devlet Destekleri Danışmanlığı, Marka, Patent ve Tasarım Tescili Danışmanlığı, Fizibilite ve Hibe Projeleri Danışmanlığı ile Eğitim Hizmetleri başlıkları altında sürdürmektedir.

Yatırım ve Devlet Destekleri Danışmanlığı alanında, Ekonomi Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Ekonomi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı vb. tüm kamu kuruluşlarındaki Teşvik Belgesi, Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri, Turizm İşletme ve Yatırım Belgesi, Garanti Belgesi, Yabancı Personel Çalışma İzinleri, İhraç ve İthal İzinleri, Kontrol ve Uygunluk Belgeleri, Ruhsat, Çalışma ve Üretim İzinleri, TAEK İthal lisansları, TSE/TSEK Belgeleri vb. alınması hizmetlerimizi titizlikle sürdürmekteyiz.

Marka, Patent ve Tasarım Tescili Danışmanlığı alanında, marka,  faydalı model, patent ve endüstriyel tasarım başvurularınızın vekil gözetiminde yapılması, tescilli markalarının bültenlerde sürekli izlenmesi, süresi sona eren belgelerinizin yenilenmesi, adres, ünvan, nev’i değişikliği, devir ve birleşmesi vb. konularda hizmetlerimizi Türk Patent Enstitüsü onaylı marka ve patent vekilleri aracılığıyla sürdürmekteyiz.

 Fizibilite ve Hibe Projeleri Danışmanlığı alanında, bugüne kadar yüzlerce iş fikrinin yatırıma dönüşmesine öncülük eden bir kurum olarak ön yapılabilirlik etütleri (ön fizibilite), yapılabilirlik etütleri (fizibilite), Avrupa Birliği ve Dünya Bankası kaynaklı hibe projeleri, Kalkınma Ajansı Kaynaklı Hibe Projeleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TEDGEM, IPARD Hibe Projeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı vb. kurumların hibe projeleri çağrılarına uygun projelerin hazırlanmasında aktif rol almaktadır.


r10
Siz değerli müşterilerimizin Ankara'daki çözüm ortağı olarak yıllardır faaliyetlerini sürdüren bir firma olarak, deneyimin en büyük sermaye olduğunun bilinciyle sektördeki yenilikleri yakından takip etmekte ve tecrübelerimizi her daim müşterilerimizle paylaşmaktayız.

Yatırım ve kazanç dolu günler dileğiyle saygılarımla....

Şirket Müdürü
Murat SEVENCAN