PATENT TESCİLİ
r5
Patent Tescil Başvurusu
Patent; bir buluşun kullanımı için sahibine belirli bir süre ile tanınan buluşu kullanma ile ilgili tekel hakkı olup bu hakkı gösteren belgenin adıdır. Buluşlar, ancak Faydalı Model ya da Patent ile korunabilir. Patentler incelemeli ve incelemesiz patent olarak iki kısma ayrılmaktadır. Koruma süresi, İncelemeli patentlerde 20 yıl, İncelemesiz patentlerde 7 yıldır.
r5
Patent Tescil Başvurusu
Patentin Tescil Edilebilirlik Kriterlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Yenilik ; Buluş iddiası dünya üzerinde daha önce kamuya sunulmamış olmalı.
2. Sanayiye Uygunluk: Patent i alınacak ürün şekil itibariyle sanayiye uygulanabilir ve kullanılabilir olmadır.
3.Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması; Buluş emsallerine göre teknik bir avantaj sağlamalıdır. Yani buluş tekniğin bilinen durumunu aşmalıdır. İlgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından kolayca düşünüp uygulayabileceği kadar basit olmamalıdır.
r5
Patent Tescil Süresi
1.Başvuru ; Buluş iddiası dünya üzerinde daha önce kamuya sunulmamış olmalı.
2.Araştırma: Başvurudan itibaren 15 ay içinde
3.İlan: Başvurudan itibaren 18 ay içinde
4.İtiraz: İlandan itibaren 6 ay içinde
5.İnceleme: Araştırmadan itibaren yaklaşık 8-9 ay sonra
6.Belge: Başvurudan itibaren yaklaşık 36-40 ay sonra
r5
Patent Alınamayacak Konular
A- Yapılan keşifler, matematikte bulunan teoriler ve bilimsel teoriler ,
B- Oyunlarla ilgili planlar ve metotlarla beraber kurallar,
C- Edebiyat sanat eserleri,fikri haklar,
D- Bilgisayar yazılımlarına
E- İnsanlarda ve hayvanlarda vücuda uygulanan cerrahi yöntemler ve usuller,
F- Patent alınacak ürünün kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olmaması gerekmektedir.
G- Biyolojik olarak bitki ve hayvan yetiştirme usullerine patent alınamaz.
Patent belgeleri kendi koruma sürelerinin haricinde uzatılamaz. Kendi süresi dolduktan sonra halka mal olmaktadır. Patent, faydalı model belgeleri yıllık olarak takip edilmelidir. Çünkü her yıl yatırılması gereken sicil kayıt harç ücretleri mevcuttur.
Patentten doğan hakkın kapsamı:
Patent hakkı sahibi, buluşun yeni, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patent hakkından yararlanır. Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır:
Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması.
Patent konusu olan bir usulün kullanılması.
Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi.
Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması.

Patent isteme hakkı; buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür. Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa, bunlara müştereken ait olur. Aynı buluş birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, daha önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir. Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya kadar, patent isteme hakkının sahibidir.